Hiển thị tất cả 13 kết quả

hiển thị
Hiển thị 9 24 36

CPU I5 3470, MainBoard H61, RAM 8GB, RX 470 4GB, HDD 320GB, PSU 400, Bảo hành 1 năm

4,699,000

CPU i5 4570,Mainboard H81,RAM 8GB,RX 470 4GB,SSD 120GB,PSU 450, Bảo hành 1 năm

5,699,000

CPU I7 4770,Mainboard H81,RAM 8GB,RX 470 4GB,Ổ cứng 500GB,PSU 450, Bảo hành 1 năm

7,899,000

MainBoard H61,CPU G2020,RAM 4GB,GT 730 2GB,HDD 320GB,PSU 400, Bảo hành 1 năm

2,799,000

MainBoard H61,CPU i3 2120,RAM 8GB,GT 730 2GB,HDD 320GB,PSU 400, Bảo hành 1 năm

3,099,000

MainBoard H61,CPU i5 2400,RAM 8GB,GT 730 2GB,HDD 320GB,PSU 400, Bảo hành 1 năm

3,599,000

MainBoard H81,CPU G3220,RAM 4GB,GT 730,Ổ cứng 320GB,PSU 400, Bảo hành 1 năm

3,099,000

MainBoard H81,CPU i3 4150,RAM 4GB,GT 730,Ổ cứng 320GB,PSU 400, Bảo hành 1 năm

3,599,000

MainBoard H81,CPU i3 4150,RAM 8GB,GTX 750,Ổ cứng 320GB,PSU 400, Bảo hành 1 năm

4,199,000

MainBoard X79, CPU E5 2689v1,RAM 16GB, RX 470 4GB, SSD 120GB, PSU 600

8,699,000

MainBoard X79, CPU E5 2689v1,RAM 32GB, RX 570 4GB, SSD 120GB, PSU 600

9,699,000

MainBoard X79, DUAL CPU E5 2689v1, RAM 32GB, RX 570 4GB, SSD 120GB, HDD 500GB, PSU 600

12,599,000

Mainboard X8DTL, Dual CPU X5670, RAM 32GB, RX 570 4GB, SSD 120, HDD 500GB, PSU 600

9,599,000