Hiển thị 1–36 của 45 kết quả

hiển thị
Hiển thị 9 24 36

Bộ máy tính văn phòng mới BH 36 tháng,MSI H310,Chip G5400 gold,Ram 8GB,Ổ cứng SSD 120GB,Nguồn 400W

5,490,000

DELL OPTIPLEX 3020,Chip G3220,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,799,000

DELL OPTIPLEX 3020,Chip i3 4150,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

3,199,000

DELL OPTIPLEX 3020,Chip i3 4150,Ram 4GB,Ổ cứng SSD 120GB

3,399,000

DELL OPTIPLEX 390,Chip G860 3,0GHZ,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,199,900

DELL OPTIPLEX 390,Chip I3 2120 3,0GHZ,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,399,900

DELL OPTIPLEX 390,Chip I5 2400 3,0GHZ,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,699,000

DELL OPTIPLEX 7010,Chip G2020,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,399,000

DELL OPTIPLEX 7010,Chip i3 3220,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,599,000

DELL OPTIPLEX 7010,Chip i3 3220,Ram 4GB,Ổ cứng SSD 120GB

3,090,000

DELL OPTIPLEX 7010,Chip i5 3470,Ram 8GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

3,199,000

DELL OPTIPLEX 7010,Chip i5 3470,Ram 8GB,Ổ cứng SSD 120GB

3,399,000

DELL OPTIPLEX 7020,Chip G3220,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,799,000

DELL OPTIPLEX 7020,Chip i3 4150,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

3,199,000

DELL OPTIPLEX 7020,Chip i3 4150,Ram 4GB,Ổ cứng SSD 120GB

3,399,000

DELL OPTIPLEX 7020,Chip i5 4570,Ram 8GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

3,899,000

DELL OPTIPLEX 7020,Chip i5 4570,Ram 8GB,Ổ cứng SSD 120GB

4,090,000

DELL OPTIPLEX 9010,Chip G2020,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,399,000

DELL OPTIPLEX 9010,Chip i3 3220,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,699,000

DELL OPTIPLEX 9010,Chip i3 3220,Ram 4GB,Ổ cứng SSD 120GB

2,899,000

DELL OPTIPLEX 9010,Chip i5 3470,Ram 8GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

3,099,000

DELL OPTIPLEX 9010,Chip i5 3470,Ram 8GB,Ổ cứng SSD 120GB

3,299,000

DELL OPTIPLEX 9010,Chip i7 3770,Ram 8GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

4,899,000

DELL OPTIPLEX 9020,Chip G3220,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,699,000

DELL OPTIPLEX 9020,Chip i3 4150,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

3,199,000

DELL OPTIPLEX 9020,Chip i3 4150,Ram 4GB,Ổ cứng SSD 120GB

3,399,000

DELL OPTIPLEX 9020,Chip i5 4570,Ram 8GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

3,899,000

DELL OPTIPLEX 9020,Chip i5 4570,Ram 8GB,Ổ cứng SSD 120GB

4,199,000

DELL OPTIPLEX 9020,Chip i7 4770,Ram 8GB,SSD 120GB,HDD 500GB Seagate,Western

6,500,000

DELL OPTIPLEX 990,Chip G860 3,0GHZ,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,299,000

DELL OPTIPLEX 990,Chip i3 2120,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,499,000

DELL OPTIPLEX 990,Chip i5 2400,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,699,000

DELL OPTIXLEX 790,Chip G860 3,0GHZ,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,299,000

DELL OPTIXLEX 790,Chip i3 2120,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,499,000

Fujitsu Esprimo D582,Chip G860,Ram 4GB,HDD 320 GB Seagate,Western

1,999,000

Fujitsu Esprimo D582,Chip i3 2120,Ram 4GB,HDD 320 GB Seagate,Western

2,199,000