Hiển thị tất cả 22 kết quả

hiển thị
Hiển thị 9 24 36

DELL OPTIPLEX 3020,Chip G3220,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,799,000

DELL OPTIPLEX 3020,Chip i3 4150,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

3,199,000

DELL OPTIPLEX 7010,Chip G2020,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,399,000

DELL OPTIPLEX 7010,Chip i3 3220,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,599,000

DELL OPTIPLEX 7010,Chip i5 3470,Ram 8GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

3,199,000

DELL OPTIPLEX 7020,Chip G3220,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,799,000

DELL OPTIPLEX 7020,Chip i3 4150,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

3,199,000

DELL OPTIPLEX 7020,Chip i5 4570,Ram 8GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

3,899,000

DELL OPTIPLEX 9010,Chip G2020,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,399,000

DELL OPTIPLEX 9010,Chip i3 3220,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,699,000

DELL OPTIPLEX 9010,Chip i5 3470,Ram 8GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

3,099,000

DELL OPTIPLEX 9010,Chip i7 3770,Ram 8GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

4,899,000

DELL OPTIPLEX 9020,Chip G3220,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,699,000

DELL OPTIPLEX 9020,Chip i3 4150,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

3,199,000

DELL OPTIPLEX 9020,Chip i5 4570,Ram 8GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

3,899,000

DELL OPTIPLEX 990,Chip G860 3,0GHZ,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,299,000

DELL OPTIPLEX 990,Chip i3 2120,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,499,000

DELL OPTIPLEX 990,Chip i5 2400,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,699,000

DELL OPTIXLEX 790,Chip G860 3,0GHZ,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,299,000

DELL OPTIXLEX 790,Chip i3 2120,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,499,000

Trọn Bộ:DELL OPTIPLEX 3020,Chip G3220,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western,Màn Dell P1913s vuông.

3,799,000

Trọn Bộ:DELL OPTIPLEX 3020,Chip i3 4150,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western,Màn Hình DELL 1912HF

4,399,000