Hiển thị 1–36 của 37 kết quả

hiển thị
Hiển thị 9 24 36

DELL OPTIPLEX 3020,Chip G3220,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,799,000

DELL OPTIPLEX 3020,Chip i3 4150,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

3,199,000

DELL OPTIPLEX 3020,Chip i3 4150,Ram 4GB,Ổ cứng SSD 120GB

3,399,000

DELL OPTIPLEX 390,Chip G860 3,0GHZ,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,199,900

DELL OPTIPLEX 390,Chip I3 2120 3,0GHZ,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,399,900

DELL OPTIPLEX 390,Chip I5 2400 3,0GHZ,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,699,000

DELL OPTIPLEX 7010,Chip G2020,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,399,000

DELL OPTIPLEX 7010,Chip i3 3220,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,599,000

DELL OPTIPLEX 7010,Chip i3 3220,Ram 4GB,Ổ cứng SSD 120GB

3,090,000

DELL OPTIPLEX 7020,Chip G3220,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,799,000

DELL OPTIPLEX 7020,Chip i3 4150,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

3,199,000

DELL OPTIPLEX 7020,Chip i3 4150,Ram 4GB,Ổ cứng SSD 120GB

3,399,000

DELL OPTIPLEX 9010,Chip G2020,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,399,000

DELL OPTIPLEX 9010,Chip i3 3220,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,699,000

DELL OPTIPLEX 9010,Chip i3 3220,Ram 4GB,Ổ cứng SSD 120GB

2,899,000

DELL OPTIPLEX 9020,Chip G3220,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,699,000

DELL OPTIPLEX 9020,Chip i3 4150,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

3,199,000

DELL OPTIPLEX 9020,Chip i3 4150,Ram 4GB,Ổ cứng SSD 120GB

3,399,000

DELL OPTIPLEX 990,Chip G860 3,0GHZ,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,299,000

DELL OPTIPLEX 990,Chip i3 2120,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,499,000

DELL OPTIPLEX 990,Chip i5 2400,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,699,000

DELL OPTIXLEX 790,Chip G860 3,0GHZ,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,299,000

DELL OPTIXLEX 790,Chip i3 2120,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western

2,499,000

Fujitsu Esprimo D582,Chip G860,Ram 4GB,HDD 320 GB Seagate,Western

1,999,000

Fujitsu Esprimo D582,Chip i3 2120,Ram 4GB,HDD 320 GB Seagate,Western

2,199,000

Fujitsu Esprimo D582,Chip i5 2400,Ram 4GB,HDD 320 GB Seagate,Western

2,499,000

MainBoard H61,CPU G2020,RAM 4GB,GT 730 2GB,HDD 320GB,PSU 400, Bảo hành 1 năm

2,799,000

MainBoard H61,CPU i5 2400,RAM 8GB,GT 730 2GB,HDD 320GB,PSU 400, Bảo hành 1 năm

3,599,000

MainBoard H81,CPU G3220,RAM 4GB,GT 730,Ổ cứng 320GB,PSU 400, Bảo hành 1 năm

3,099,000

MainBoard H81,CPU i3 4150,RAM 4GB,GT 730,Ổ cứng 320GB,PSU 400, Bảo hành 1 năm

3,599,000

Trọn Bộ: DELL OPTIPLEX 3020,Chip i3 4150,Ram 4GB,Ổ cứng SSD 120GB,Màn Hình dell 1912Hf

4,499,900

Trọn Bộ: DELL OPTIPLEX 390,Chip G860 3,0GHZ,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western, Màn hình DELL P1913s vuông

3,199,000

Trọn Bộ: Fujitsu Esprimo D582,Chip i3 2120,Ram 4GB,HDD 320 GB Seagate,Western,Màn DELL 1912HF

3,299,900

Trọn Bộ: Fujitsu Esprimo D582,Chip i5 2400,Ram 4GB,HDD 320 GB Seagate,Western,Màn Hình DELL 1912Hf

3,599,000

Trọn Bộ:DELL OPTIPLEX 3020,Chip G3220,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western,Màn Dell P1913s vuông.

3,799,000

Trọn Bộ:DELL OPTIPLEX 3020,Chip i3 4150,Ram 4GB,Ổ cứng 320GB Seagate,Western,Màn Hình DELL 1912HF

4,399,000